KURUMSAL

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymak

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak

Geri kazanımla ilgili çalışmalar yaparak atık miktarını, hammadde ve enerji tüketimlerini azaltmak

Ürünlerimizde, tasarım ve üretim süreçlerinde geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak ve Çevre Politikamızı uygulamaya devam ederek çevre kirliliğini azaltmak ve önlemek

Mal ve hizmet aldığımız tedarikçileri çevre konusunda yönlendirmek ve çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmak, komşularımıza karşı çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası TR
Görüntüle İndir
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası EN
Görüntüle İndir