Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Kaliteli bulgur ürünü üretimi, tasarımı ve satışı ile bakliyat ürünü satışı konusunu kendisine prensip edinmiş olan ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak kabul eden Duru Bulgur A.Ş, tüm paydaşlarının memnuniyetini sağlamak ve kurumsal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla bilgi güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,
  • Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
  • Bilgi Güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,
  • İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,
  • Bu verilerden hedefler üretmeyi,
  • Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
  • İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı Taahhüt ederiz.