Kurumsal

Kurumsal

Bulgurun Toptan Tesliminde Kdv Oranı % 8 Yerine % 1 Olarak Uygulanacaktır
Bulgurun Toptan Tesliminde Kdv Oranı % 8 Yerine % 1 Olarak Uygulanacaktır
27/11/2011 Tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toptan et teslimlerinde KDV oranı % 8’den %1’e düşürülmüştür.

Bu başarının en büyük destekçisi olan Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru’ya ve sporcu ailelerine teşekkür eden Can, “ 4 Uluslar Arası Birincilik, 4 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 4 Türkiye üçüncülüğü, 1 Master Avrupa Şampiyonasında beşincilik, 2 büyükler ve gençler Avrupa üçüncülüğü, 1 yıldızlar Avrupa şampiyonasında birincilik elde ettik. Emeği gecen ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Diğer taraftan bulgurun toptan tesliminde KDV oranı % 8 yerine % 1 olarak uygulanacaktır. Bulgurun perakende tesliminde KDV Oranı % 8 olarak uygulanmasına devam edilecektir.

Bulgur, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatının toptan teslimlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.

Söz konusu ürünlerin perakende teslimlerinde ise KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

Canlı küçük ve büyükbaş hayvanlarda (arılar dahil) ise bir değişiklik yapılmadı. Küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) toptan teslimlerinde KDV % 1, perakende teslimlerinde KDV % 8 oranında uygulanmasına devam edilecektir.

İndirilen KDV Oranları 28/11/2011 (Bugün) yürürlüğe girmiştir.

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) gerçek usulde KDV mükellefleri ile 91 seri no.lu KDV genel tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara teslimlerinde 1/2 oranındaki KDV tevkifat uygulaması devam etmektedir.

27 Kasım 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28125

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/2466

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 99674 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına;
a) “Buğday,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bulgur,” ibaresi,
b) “küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar,” ibaresi, eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Kararın eki (II) Sayılı Listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünün 1 inci sırasının (a) bendinde yer alan ", 01.05" ibaresi ile aynı sıranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
30/12/2007 26742
Bakanlar Kurulu Kararının Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
8/2/2008 26781
6/4/2008 26839
19/7/2008 26941
20/9/2008 27003
29/3/2009 27184
28/4/2011 27918

29 Kasım 2011 Salı

Diğer Haberler

  • Duru Pratik Hazır Yemek Çıktı!Duru Pratik Hazır Yemek Çıktı!Devamı
  • Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Santını Queens Bisiklet Yarışına Damga VurduDuru Bulgur Performans Spor Kulübü Santını Queens Bisiklet Yarışına Damga VurduDevamı
  • Duru Bulgur Elektrik Tüketiminin Yüzde 85’ini Güneşten KarşılayacakDuru Bulgur Elektrik Tüketiminin Yüzde 85’ini Güneşten KarşılayacakDevamı