Kurumsal

Kurumsal

Yunus Emre Dîvanı’nın en eski nüshası koruma altında

Kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması sorumluluğunu üstlenen Duru Bulgur, Yunus Emre Divânlarının en eski nüshası olarak kabul edilen Karaman Nüshasını koruma altına aldı. Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım tarafından hazırlanan Risâletü’nNushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası; Yunus Emre’nin hayatı, Divân’ın Karaman nüshası tam metni ve Latin harflerine çevirisinden oluşuyor.